Fagansvarlig skatt

  • Kategori
    Saksbehandling
  • Referanse
    3925354250

Regnskap Norge er
profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere. Regnskapsbransjen
leverer tjenester til mer enn 70 % av norsk næringsliv. Vår misjon er å bidra
til lønnsom vekst for regnskapsbransjen i en digital hverdag. Vi driver et
omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, viser muligheter, skaper endring
og er en viktig næringspolitisk aktør og høringsinstans. Som ledende leverandør
av kurs- og kompetanseprodukter bidrar vi til medlemmer og bedrifters
utvikling. Regnskap Norge har 39 ansatte og kontor i Oslo sentrum. 


Fagansvarlig skatt
Til vår næringspolitiske avdeling søker vi etter deg som kan ta det faglige ansvaret for vårt myndighets- og påvirkningsarbeid innen skatteområdet. Som fagansvarlig vil du i tillegg være sentral i fagstøtten til våre medlemmer, og ha et hovedansvar for vår informasjonsformidling i emnet. Du vil også ha en viktig rolle i utviklingen av våre kurs- og kompetanseprodukter. 

Arbeidsoppgaver
• Myndighets- og påvirkningsarbeid
• Jobbe med høringer
• Fange opp næringspolitiske saker
• Forberede innhold til media
• Skrive fagartikler
• Fagstøtte til medlemmer
• Bidra i utvikling av kurs- og kompetanseprodukter
• Ha kursansvar, holde foredrag

Kvalifikasjoner og egenskaper
• Advokat, jurist eller andre med høyere utdanning, spesialisering skatt
• Relevant og bred arbeidserfaring innenfor skatteretten
• Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
For å lykkes i stillingen må du være engasjert i skattefaget, og ha et ønske om å påvirke regelverksutviklingen. Du er næringspolitisk interessert, og opptatt av gode rammebetingelser for næringslivet. Du har høy skattefaglig ekspertise, med velutviklet innsikt i hvordan reglene virker i praksis. Du motiveres av å dele din kunnskap med andre, er en nettverksbygger og god på å formidle komplisert stoff på en pedagogisk måte. Du er selvgående, tar initiativ og møter spørsmål og utfordringer med løsninger. Samtidig er du en lagspiller med godt humør og evne til å skape et godt arbeidsmiljø. 

 

Vi kan tilby et godt og sosialt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil bli en del av et kompetent fagmiljø og får tilgang til et stort nettverk. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidsoppgaver
{Resbonsibillity}

Kvalifikasjoner
{Qualification}

Utdanningsretning
{Education}

Personlige egenskaper
{Personality}

Språk
{Language}

Vi tilbyr
{ApplicableCondition}

Andre opplystninger
Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo
Ellen Ruth
Senior Consultant
+ 47 907 28 963