Styremedlemmer

 • Kategori
  Administrasjon
 • Referanse
  3430816568

Badenoch & Clark er et av de ledende internasjonale rekrutteringsselskaper, og bistår kunder og kandidater med å ta gode valg. Enten det handler om å planlegge og gjennomføre en strategi for å nå nye mål med riktig bemanning, eller å ta neste steg i en karriere. Vi har bistått kunder og kandidater siden 1980, og har alltid våre kunders inntjening og våre kandidater sin suksess som våre fremste mål.

Et av våre satsingsområder er rekruttering til styrer. Vi er overbevist om at en profesjonell bistand til styrerekruttering er det beste grunnlag for den verdiskapning styret skal bidra til.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene blir i utgangspunktet å ivarta eierstyring og selskapsledelse som er styrest overordnede ansvar.
 • I tillegg vil selskapet situasjon avgjøre hvilke andre oppgaver som må ivaretas.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker derfor kontakt med flere ledere som har styreerfaring.
 • Du bør ha erfaring som toppleder eller i en ledergruppe.
 • Bransje og funksjon er av mindre betydning.
 • Vi ønsker også å bidra til at oppstarts bedrifter får et godt grunnlag for suksess ved å få inn styremedlemmer som virkelig kan bidra i utviklingen.
 • Kontakt oss gjerne for å få vite mer om hvordan vi kan bidra her
 • Dette betyr at også du som ikke har styreerfaring er en interessant kandidat for oss.
 • Kandidater med internasjonal erfaring er av spesiell interesse for flere av våre kunder.

Utdanningsretning
{Education}

Personlige egenskaper
{Personality}

Språk
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr
{ApplicableCondition}

Andre opplystninger
{TravelAmount}

Kontaktinfo
Jan-Petter Westlie
Manager Executive Search
900 84 810
jan-petter.westlie@badenochandclark.no