Våre rådgivere hjelper deg med


ANNONSERT REKRUTTERING

Hele rekrutteringsprosessen, fra kravspesifikasjon til intervju, før finalekandidater presenteres til deg

EXECUTIVE SEARCH

Systematisk søk etter kandidater som kontaktes og inkluderes i rekrutteringsprosessen

KVALITETSSJEKK AV FINALEKANDIDATER

En objektiv vurdering av finalekandidater du har funnet gjennom egen rekrutteringsprosess

KARTLEGGING, EVALUERING OG FORBEDRING

Undersøkelser og kartlegging som skaper grunnlag for evaluering og forbedringstiltak
Finn en rådgiver som kan bistå deg