Regional Sales Manager

 • Kategori
  Salg

Unicare er et av Norges største private helseforetak. Vi leverer tjenester innen bedriftshelse, psykisk helse, hjemmetjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi tilbyr boliger for personer med sammensatte behov og for unge dekket av barnevernsloven, og drifter seks sykehjem i Oslo i tillegg til ti vårdcentraler i Sverige. De fleste tjenestene leveres på oppdrag fra stat, kommuner, fylker og bedrifter. 

Unicare er i sterk vekst, og gjennom vår satsing på høyt faglig nivå, innovative løsninger, etikk og god kvalitet, opplever vi en økende etterspørsel etter våre tjenester. Omtanken for enkeltmennesket gjør Unicare til et godt valg, også for deg som arbeidstaker. Hovedkontoret ligger på Bislett i Oslo og konsernet har i dag ca. 3000 medarbeidere. 

Unicare har ambisiøse mål fremover og søker nå en Regional Sales Manager til vårt hovedkontor i Oslo.
Innen flere av våre tjenesteområder vil det være en naturlig turnover av brukere og et behov for øke antallet. Vi skal således ansette en Regional Sales Manager som kan svare på offentlige anbud, selge våre tjenester og ellers være et bindeledd mellom Unicare og våre kunder og brukere.
I første omgang vil vi prioritere videreutvikling av tre tjenesteområder: "Bolig, Avlastning, Bistand" (BAB), Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og Hjemmetjenester. Ved innsalg av nye og/eller ledige plasser innenfor disse tjenesteområdene, vil brukere, pårørende/verger og beslutningstakere i kommuner og bydeler være nøkkelpersoner i det endelige valget av leverandør.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for lokale markedsaktiviteter og salg.
 • Informere om og selge inn Unicares løsninger til lokale politikere og beslutningstakere i kommuner og bydeler.
 • Informere om og selge inn til sykehusavdelinger, fastleger og andre som henviser.
 • Aktivt salg til nye og eksisterende kunder.
 • Selge inn privat-tilbudet
 • Stillingen rapporterer til konsernets Salgs- og Markedsdirektør

Kvalifikasjoner

 • Kunne viser til dokumenterte resultater innen tjenestesalg.
 • Erfaring fra lignende stillinger.
 • Evne til å bygge langsiktige relasjoner.
 • Erfaring med offentlige anbudsprosesser

Utdanningsretning
Markedsføring
Administrasjon og ledelse

Personlige egenskaper

 • Selvgående og Proaktiv
 • Meget gode kommunikasjonsevner - kunne skape trygghet i relasjoner både eksternt og internt.
 • God skriftlig formuleringsevne
 • Kunne jobbe strategisk og systematisk
 • Tar ansvar og er en gjennomfører

Språk
Norsk

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et inspirerende og kunnskapsrikt miljø
 • En viktig posisjon i Norges største helseforetak.

Andre opplystninger
Anslagsvis 25 reisedager

Kontaktinfo
Wenche PetlundDel denne siden på